Riskkurs ett, Riskutbildning del ett, Alkohol Droger Trötthet, även kallad riskettan.

Kursupplägg Riskkurs 1 (riskettan)

Du går hela kursen på en gång.
Ett kurs tar totalt 3 tim 20 min i anspråk, tre 60 minuters lektioner med två 10 min fikapaus emellan.
Max 16 deltagare.

Utbildningen skall ge dig kunskap om risker med alkohol, droger, trötthet och andra beteenden och faktorer som påverkar körförmågan.

Målet är att du ska veta mer om riskerna med alkohol, droger, trötthet och andra beteenden i trafiksammanhang.
Du ska genom kunskap och värderingsövningar där du diskuterar och reflekterar, stärka din vilja att ta ställning emot alkohol, droger, trötthet och andra riskfyllda beteenden i samband med körning.

Kursen har inga färdiga svar, utan ger stort utrymme för diskussion och reflektion.

60 min Riskfyllda Beteenden

Vi går igenom olika typer i trafiken, med särskilt intresse för äventyrarna (spänningssökare, sensationssökare, risktagare) och vad som driver dem. Är det enzymet MAO? Beror det på skillnader i ålder och kön?
Vi går igenom medvetna felhandlingar, misstag och rutinfel och vad som utgör huvudorsaken i trafikolyckor.
Vi tittar på hjärnans utveckling, stress, utbrändhet, grupptryck.
Och vad tycker du om att tala i telefon när du kör? Visste du att du förlorar en tredjedel av din skärpa?

10 min fikapaus

Kort paus för kaffe och kaka.

60 min Trötthet

Många vägrar (med all rätt) att köra bil om de har druckit en öl eller tagit en sömntablett, men hur många kör med en konstant öl (eller flera) i kroppen på grund av trötthet? Visste du att om du sovit för lite hela veckan eller varit vaken hela natten är det som om du skulle köra med 0,8 promille i blodet?
En av fem trafikolyckor beror på grund av trötthet. Risken för död och svår skada är hög, så mycket som tre gånger högre än vid andra typer av olyckor. Över hälften av olyckorna sker inom 15 min från målet.

10 min fikapaus

Kort paus för kaffe och kaka.

60 min Alkohol och andra droger

Vad är en drog? Varför dricker man? Vad ska man göra om en vän vill köra på fyllan? Är det normalt att dricka? Vad är rattfylla? Vem kör med droger och/eller alkohol i kroppen?
Du lär dig vad som händer med kroppen och varseblivningen vid bruk av alkohol eller andra typer av narkotika.

Kravnivå

För att bli godkänd ska du:
Vara närvarande hela tiden (180 min)
Delta aktivt i reflektioner, diskussioner mm.
Visa att du har tillgodogjort dig kursens budskap genom att besvara muntliga frågor under kursens gång. Alternativt skriva en kort reflektion eller berätta om dina reflektioner för läraren enskilt efter kursens slut.

Kostnad

790 kr inklusive material.
Kom ihåg att ta med dig godtagbar och giltig legitimation till riskutbildningen.


Riskkurs.se är en tjänst från Odenplans, Fogels och Rembjers Trafikskolor i Stockholm/Solna.